Společnost Flexibuild Technology s.r.o. je obchodním partnerem technologických firem v oblasti obnovitelných zdrojů (WindTree, SeaWater Greenhouse). Je systémovým integrátorem pro nový český produkt solární ventilační panel SHV – poskytuje na klíč projekt, dodávku, realizaci a záruční servis prostřednictvím vlastních odborníků.

Odborníci společnosti Flexibuild Technology mají více než 25 let zkušeností v oblasti strategického a operativního řízení podniků se zaměřením na inovace a vznik nových produktů a jejich uvedení na trh, vytvoření vhodného obchodního modelu v návaznosti na procesní model podniku a finanční a controllingové řízení výkonnosti podniku využitím soustavy řízení podniku ZIPF (Zákazníci – Inovace – Procesy – Finance), která je vytvořena na míru každému podniku.