Služby

O společnosti » Služby

Poskytujeme poradenské a konzultační služby se zaměřením na vznik nových produktů a jejich patentovou ochranu včetně vytvoření návrhu obchodního modelu prodeje patentovaných produktů prostřednictvím transferu know-how formou licenčních smluv.

Poskytujeme poradenství a konzultace při uvádění nových produktů a vytvoření vhodného obchodního modelu prodeje při jejich uvádění na trh v ČR a v zahraničí. Projektovým řízením podporujeme vznik nových produktů a jejich zavedení do výroby s využitím procesních map a jejich vizualizace, poskytujeme konzultační podporu certifikaci výrobků pro jejich uvedení na trh a certifikaci společnosti. Poskytujeme poradenské a konzultační služby pro nově vznikající Start-Up společnosti s cílem vytvoření podnikatelského záměru a nalezení vhodného finančního partnera – investora. Poskytujeme poradenské a konzultační služby malým a středním podnikům pro strategické a operativní řízení prostřednictvím soustavy řízení podniku ZIPF, vytvořené na míru podle požadavků podniku.

ZIPF: Zákazníci – Inovace – Procesy – Finance