Větrné turbíny WindTree

O společnosti » Technologie » Větrné turbíny WindTree

Větrné turbíny systému WindTree mají dlouhou životnost, jsou elegantní a výkonné. Jedná se o low-tech (technologie s nízkou výškou) ve srovnání s dnešními konvenčními větrnými turbínami s vodorovnou osou. Nabízejí modulární design pro místa, kde rychlost větru ve výšce 10m je 6,5m/s nebo více.

Tato technologie je doplňkovou technologií pro využití v „podrostu“ stávajících větrných turbín s vodorovnou osou nebo také pro výstavbu nových větrných farem. Systém WindTree usnadňuje modernizaci stávajících větrných farem, ale může, díky možnosti umístění mezi stávající větrné turbíny, zajistit zvětšení kapacity stávajících farem větrných elektráren.

Parametry turbíny

  • Výstupní výkon: 70kW
  • Výška: 18m
  • Průměr rotoru: 12m
  • Proměnná provozní rychlost

Další údaje

  • Plocha: 168m2
  • Provozní rychlost: 3–25m/s
  • Projektovaná životnost: 25 roků
  • Generátor: proměnná rychlost, permanentní magnety