Transfer Know-how výroby stavební desky Flexibuild®

O společnosti » Technologie » Transfer Know-how výroby stavební desky Flexibuild®

Naše společnost nabízí know-how pro výrobu ekologického recyklovaného stavebního materiálu – desky Flexibuild a technologii k její výrobě.

Výrobní technologie založená na recyklaci odpadů využívá fyzikálních vlastností zpracovaného odpadu a nevyžaduje žádná pojiva, lepidla nebo rozpouštědla apod. Výstup ze zpracování odpadu – desky Flexibuild – jsou určeny pro konstrukční prvky, jako stavební materiál, materiál pro interiér a vnější obložení, pro výstavbu svislých stěn budov apod. Desky Flexibuild se používají buď v konstrukci přímo, nebo se využívají pro výrobu stavebního prvku sendvičový panel Flexibuild. Deska je unikátní a kombinuje vlastnosti jak organických tak i anorganických materiálů. Je naprosto zdravotně nezávadná a její složení je velmi vhodné pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Možnosti produktů, které vznikají zpracováním odpadu, jsou v poptávce po zpracování odpadu zvláště v rozvojových zemích. Recyklace odpadu do ekologických stavebních materiálů umožňuje řešení nedostatku bydlení, škol a nemocnic v těchto zemích.

Výrobky Flexibuild jsou certifikovány pro použití ve stavebnictví v České republice. Zkoušky výrobků se provádí podle harmonizovaných norem EU. Tyto výrobky jsou chráněny užitnými vzory, ochranná známka a logo Flexibuild jsou chráněny.