Skleníky

O společnosti » Technologie » Skleníky

Společnost Flexibuild Technology s.r.o. nabízí výstavbu průmyslových vytápěných skleníků pro hydroponické pěstování ovoce, zeleniny a květin. Výstavba může být zajišťována na klíč od úvodní studie přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní zajištění výstavby. Dle domluvy lze nabídnout i pomoc při získání financování a dotací, případně i služby spojené s provozem skleníku. Návrh může plně eliminovat nebo razantně snížit potřebu externího zásobování vodou, potřebu pesticidů a hnojiv, tím pádem snížit operační náklady a nabídnout vaše produkty na trh s certifikací bioproduktu.

Nabízíme dvě varianty technologického řešení skleníku – klasický skleník včetně skleníkové technologie a řízení, a skleník s využitím technologie mořské vody SeaWater Greenhouse.

Technologie SeaWater Greenhouse má mnoho výhod. Dokonce i v těch nejnepříznivějších vyprahlých oblastech SeaWater Greenhouse může vytvořit ideální podmínky pro růst plodin uvnitř skleníku a produkovat sladkou vodu pro zavlažování využitím pouze mořské vody nebo vody ze zdrojů nevhodných k tradičnímu zavlažování. Systém nespoléhá na nedostatkovou sladkou vodu, nákladné odsolovací vybavení nebo na skleníky s vnitřním klimatem zajišťovaným systémy založenými na spotřebování fosilního paliva.

Technologie může být užita k produkování mnoha různých druhů ovoce, zeleniny, květin atd. i v těch nejsušších oblastech světa. Skleníky mohou být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly celé škále zákazníků, od drobných pěstitelů po velkopěstitele.